iCom PMR446

iCom PMR446

• 24 kanala
• Bezicna audio komunikacija